طرح درآمـدزایی

"فرصت کسب درآمد شبکه تات"

اصطلاحات:

 • امتیاز کالا (PV): هر کالا بر اساس معیارهایی مانند نوع کالا, قیمت تمام شده کالا, هزینه حمل کالا, سود کالا, میزان فروش کالا, توان سنجی بازار و رقابتی بودن در بازار دارای یک امتیاز فروش است که برای هر کالا این امتیاز عددی ما بین 0.2 الی 1.2 میباشد که برای هر کالا به طور مجزا تعریف میشود. متوسط امتیاز کالا برای کالاهای موجود 0.4 الی 1 تعریف شده است.

 • ارزش فروش (SV): از حاصلضرب  امتیاز کالا در قیمت مصرف کننده کالا، ارزش فروش حاصل می­شود؛ که معیار محاسبه پورسانت وپاداش می­باشد ( PV * قیمت کالا =  SV ).

  تمامی کالاهای ارائه شده ازسوی شرکت دارای امتیازبوده و براساس امتیازکالا، ارزش فروش (SV) وبه تبع آن پورسانت وپاداش پرداختی به بازاریابان محاسبه می­گردد.

 1. پورسانت خرده فروشی

 * پورسانت خرده فروشی 20 % ارزش فروش محصولاتی که بازاریاب شبکه ساز به فروش می رساند بوده و در قالب تخفیف همان لحظه خرید منظور می گردد.

پاداش سفیران فروش 

* شرکت به منظور ارتقاء فرهنگ بازاریابی چند سطحی سالم و خرده فروشی، طبق ارزش های نهادین خویش که حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال فعال می باشد، برای سفیران فروش یعنی بازاریابان شبکه سازی که، پس از گذراندن دوره ها و کارگاه های آموزشی خرده فروشی حرفه ای، خرده فروشی بالای 3 میلیون تومان ارزش فروش داشته باشند، 5% ارزش فروش ایجاد شده را دریافت می کنند.

 

پورسانت توسعه راهبری

 1. در این پورسانت کلیه بازاریابان شبکه ساز، بر اساس حجم ارزش فروشی که در گروه های سازمان فروششان ایجاد می کنند، در هفت رده مدیریتی بر اساس حجم ارزش فروش طبقه بندی می شوند.

  سطح مدیریتی هر بازاریاب شبکه ساز، از پورسانت توسعه راهبری و به بعد، حجم ارزش فروش تولید شده در گروه های سازمان فروش او بر اساس بیشینه مقادیر مشخص شده در جدول زیر تعیین می گردد.

  * توجه: حجم ارزش فروش جهت محاسبات درآمدی در هفت سطح زیر تجمیع گشته و به صورت نامحدود در عمق نمی باشد.

   

 

تعریف سطوح تجمیع شده بر اساس حجم ارزش فروش:

نام رده مدیریتی بر اساس حجم ارزش فروش

سطح مدیریتی

معیار طبقه بندی سطوح مدیریتی بر اساس بیشینه حجم ارزش فروش برای گروه های فروش

زرد

1

تا 1 میلیون تومان ارزش فروش

زرد یک ستاره

2

از 1تا 10 میلیون تومان ارزش فروش

آبی

3

از 10تا 20 میلیون تومان ارزش فروش

آبی یک ستاره

4

از 20تا 50 میلیون تومان ارزش فروش

سبز

5

از 50تا 150 میلیون تومان ارزش فروش

سبز یک ستاره

6

از 150تا 300 میلیون تومان ارزش فروش

مشکی

7

از 300تا 600 میلیون تومان ارزش فروش

 

شرایط دریافت پورسانت توسعه راهبری:

الف) بازاریاب شبکه ساز بسته به تعداد گروه فروشی که دارد، واجد الشرایط یکی از چهار بند زیر برای دریافت پورسانت می شود:

 1. در پورسانت حجمی دو گروه که دو بال نامیده می شود 2 % حجم ارزش فروش ایجاد شده، توسط کلیه بازاریابان شبکه ساز طی یک ماه فروش، بسته به رده مدیریتی سطحی که در آن قرار دارند، طبق شیوه های محاسباتی قید شده در طرح درآمدزایی محاسبه و پرداخت می گردد.

 2. در پورسانت حجمی سه گروه که سه بال نامیده می شود 2 % حجم ارزش فروش ایجاد شده، توسط کلیه بازاریابان شبکه ساز طی یک ماه فروش، بسته به رده مدیریتی سطحی که در آن قرار دارند، طبق شیوه های محاسباتی قید شده در طرح درآمدزایی محاسبه و پرداخت می گردد.

 3. در پورسانت حجمی چهار گروه که چهار بال نامیده می شود 2 % حجم ارزش فروش ایجاد شده، توسط کلیه بازاریابان شبکه ساز طی یک ماه فروش، بسته به رده مدیریتی سطحی که در آن قرار دارند، طبق شیوه های محاسباتی قید شده در طرح درآمدزایی محاسبه و پرداخت می گردد.

 4. در پورسانت حجمی پنج گروه که پنج بال نامیده می شود 2 % حجم ارزش فروش ایجاد شده، توسط کلیه بازاریابان شبکه ساز طی یک ماه فروش، بسته به رده مدیریتی سطحی که در آن قرار دارند، طبق شیوه های محاسباتی قید شده در طرح درآمدزایی محاسبه و پرداخت می گردد.

ب) برای محاسبه پورسانت حجمی یک بازاریاب شبکه ساز، ابتدا سطح مدیریتی او بر اساس کمترین ارزش فروش گروهی ایجاد شده توسط کلیه افراد او در هر گروه طی یک ماه فروش تعیین می گردد، سپس طبق شیوه های محاسباتی قید شده در طرح درآمدزایی، پورسانت او محاسبه می گردد. در پورسانت توسعه راهبری، کمترین ارزش فروش گروهی بازاریاب شبکه ساز در درصد تخصیص یافته به رده مدیریتی او بر اساس تعداد گروه های فروش او ضرب شده، محاسبه و پرداخت می گردد. درصد تخصیص یافته به رده مدیریتی بازاریاب شبکه ساز از حاصلضرب تعداد گروه های فروش او (دو، سه، چهار، و پنج) در درصد های حجمی پایه تعیین شده توسط شرکت بر اساس تعداد گروه های فروش، که در بند الف قید شده، به دست می آید. یعنی برای دو گروه 4 % (= 2% × 2)، برای سه گروه 6% (= 2 % × 3)، برای چهار گروه 8 % (= 2 % × 4)، و برای پنج گروه 10 % (= 2 % × 5) کمترین ارزش فروش گروهی بازاریاب شبکه ساز (گروه سبک) به عنوان پورسانت پرداخت می شود.

پ) منظور از عبارت "رساندن گروه فروشی به رده مدیریتی خاص" یعنی رسیدن آن گروه فروش به کمینه حجم ارزش فروش تعریف شده برای آن سطح می باشد.

ت) برای تعداد گروه  فروش های بالای پنج گروه، پورسانت تعریف شده بر اساس رده های مدیریتی پنج گروه تعلق می گیرد.

* توضیح: رده های مدیریتی این پورسانت تلفیقی از رشد بر اساس افزایش حجم گروهی و تعداد گروه های فروش فعال می باشد.

 

 

 پاداش انگیزشی ارتقاء تعداد گروه از دو به سه (باز شدن CG3)

شرکت شبکه تات علاوه بر اختصاص پورسانت بیشتری به بازاریابان شبکه ساز دارای سه گروه فروش به علت ایجاد انگیزه بیشتر برای ارتقاء تعداد گروه برای بازاریابان شبکه ساز دارای دو گروه فروش، این پاداش را جهت هر چه بیشتر کردن این انگیزه برای بازاریابان شبکه ساز دارای دو گروه فروش اختصاص داده است.

باز شدن CG3 : Commission for Gearing to 3(number of sales groups)

برای بازاریابان شبکه ساز دارای دو گروه فروش که خود را به سه گروه ارتقاء دهند، بازاریابان شبکه ساز دارای گروه فروشی که هر دو گروه فروششان در رده آبی قرار داشته باشد، در صورت ارتقاء به سه گروه فروش پورسانت حجمی پایه توسعه راهبری برای سه گروه فروش به جای 6 % ارزش فروش گروه سبک، 15 % آن ارزش فروش برایشان محاسبه می شود.  یعنی شرط اول ارتقاء پاداش سه گروه فروش (رده مدیریتی راهبر نقره ای یک ستاره) برای راهبران دارای دو گروه فروش با شرایط بالا برداشته شده و راه برای دریافت 15 % از ارزش فروش گروه سوم از همان ابتدا باز می شود.

پاداش کلوب راهبران

* توضیح: رده های مدیریتی زیر تلفیقی از رشد بر اساس افزایش حجم گروهی و افزایش تعداد بازاریابان شبکه ساز دارای رده بندی مدیریتی می باشد.

عنوان راهبر

شرایط احراز عنوان رتبه راهبری

پاداش گروه سبک

8. مشاور

رساندن هر دو گروه فروش به رده مدیریتی زرد تک ستاره

8 %

9. کارشناس فروش

پرورش یک مشاور در هر دو گروه فروش

10 %

10. مربی

رساندن هر دو گروه فروش به رده مدیریتی آبی

11 %

11. راهبر برنزی

پرورش یک مربی در هر دو گروه فروش

12 %

12. راهبر نقره ای *

رساندن هر سه گروه فروش به رده مدیریتی آبی

15 %

13. راهبر نقره ای **

رساندن هر سه گروه فروش به رده مدیریتی سبز

16 %

14. راهبر نقره ای ***

رساندن هر سه گروه فروش به رده مدیریتی سبز یک ستاره

18 %

15. راهبر طلایی *

رساندن هر چهار گروه فروش به رده مدیریتی سبز یک ستاره

20 %

16. راهبر طلایی **

رساندن هر چهار گروه فروش به رده مدیریتی مشکی

28 %

17. راهبر وی آی پی*

رساندن هر پنج گروه فروش به رده مدیریتی مشکی

30 %

18. راهبر وی آی پی**

رساندن هر پنج گروه فروش به * بیشینه رده مدیریتی مشکی

35 %

 

شرکت شبکه تات به منظور فراهم سازی فرصتی مناسب برای تمامی بازاریابان شبکه سازش و تلاش برای توزیع عادلانه درآمد بازاریابان شبکه سازش را تشویق به حمایت بیشتر از سازمان فروششان می کند و برای بالا بردن انگیزه و تلاش بیشتر آنها در صورت داشتن تکثیری موفقتر،  پرورش راهبر و به وجود آوردن افراد پورسانت بگیر بیشتری در سازمان فروششان، شرایط درآمدی بهتری را طی این پاداش فراهم می کند.

شرایط دریافت پاداش کلوب راهبران:

الف)

 1. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای دو گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی زرد برساند، به او رتبه مشاور داده و پاداش حجمی دو گروه (دو بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 4 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، مشاور باشد، هشت درصد، 8 % )=4 % × 2)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 2. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای دو گروه فروش کمک به رشد دو همکارش (در هر گروه یک همکار) نموده و ایشانرا به رتبه مدیریتی مشاور در هر نسلی از گروه فروششان برساند، به او رتبه کارشناس فروش داده و پاداش حجمی دو گروه (دو بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، کارشناس فروش باشد، ده درصد، 10 )=% 5 % × 2)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 3. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای دو گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی آبی برساند، به او رتبه مربی داده و پاداش حجمی دو گروه (دو بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5.5 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، مربی باشد، یازده درصد، 11 % =(5.5% × 2)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 4. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای دو گروه فروش کمک به رشد دو همکارش (در هر گروه یک همکار) نموده و ایشانرا به رتبه مدیریتی مربی در هر نسلی از گروه فروششان برساند، به او رتبه راهبر برنزی داده و پاداش حجمی دو گروه (دو بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5/5 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر برنزی باشد، دوازده درصد، 12 = (6% × 2)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 5. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای سه گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی آبی برساند، به او رتبه راهبر نقره ای یک ستاره داده و پاداش حجمی سه گروه (سه بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر نقره ای یک ستاره باشد،  پانزده درصد =15%(5 % × 3)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

  نکته: بازاریابان شبکه ساز دارای دو گروه فروش با رعایت شرط ذکر شده در پاداش انگیزشی ارتقاء تعداد گروه از دو به سه از ابتدای شروع فروش خود در گروه سوم این پاداش را دریافت می نمایند.

 6. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای سه گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی سبز برساند، به او رتبه راهبر نقره ای دو ستاره داده و پاداش حجمی سه گروه (سه بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5.33 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر نقره ای دو ستاره باشد،  شانزده درصد،  5.33%) = 16% × 3)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 7. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای سه گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی مشکی برساند، به او رتبه راهبر نقره ای سه ستاره داده و پاداش حجمی سه گروه (سه بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی2% بود را به 6 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر نقره ای سه ستاره باشد، هیجده درصد، 18%)=6 % × 3)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 8. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای چهار گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی مشکی برساند، به او رتبه راهبر طلایی یک ستاره داده و پاداش حجمی چهار محور گروه (چهار بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 5 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر طلایی یک ستاره باشد، بیست درصد، 20 % )=5 % × 4)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 9. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای چهار گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی قرمز برساند، به او رتبه راهبر طلایی دو ستاره داده و پاداش حجمی چهار محور گروه (چهار بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 7 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر طلایی دو ستاره باشد، بیست و هشت درصد، 28%)=7 % × 4)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 10. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای پنج گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به رده مدیریتی قرمز برساند، به او رتبه راهبر وی آی پی یک ستاره داده و پاداش حجمی پنج محور گروه (پنج بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 6 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر وی آی پی یک ستاره باشد، سی درصد،30  )=6 % × 5)،  کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

 11. شرکت، در صورتی که بازاریاب شبکه ساز دارای پنج گروه فروش که ارزش فروش گروه هایش را به بیشینه ارزش فروش رده مدیریتی قرمز برساند، به او رتبه راهبر وی آی پی دو ستاره داده و پاداش حجمی پنج محور گروه (پنج بال) که برای بازاریابان شبکه ساز عادی 2 % بود را به 7 % ارتقاء می دهد. یعنی هر ماهی که رتبه بازاریاب شبکه ساز، راهبر وی آی پی دو ستاره باشد، سی و پنج درصد، 35 % (= 7 % × 5)، کمترین ارزش فروش گروهی او را به عنوان پاداش پرداخت می نماید.

   

  ب) مابقی شرایط همانند پورسانت توسعه راهبری می باشد.

   

   

 پاداش کلوب VIP

شرکت جهت ایجاد انگیزه فعالیت بلند مدت برای راهبران، برای بازاریاب شبکه سازی که بتوانند ارزش فروش یک میلیارد تومانی در مجموع گروه فروشهایش ایجاد کنند، به شرط آنکه یکی از گروه های فروشش حداقل دویست میلیون تومان ارزش فروش را دارا باشد، 3 % ارزش فروش سنگین ترین گروه فروشش را پاداش می دهد.

  نکته کلی: * تمامی پاداش های راهبری شرکت فقط در صورت احراز شرایط آن رتبه راهبری در طی ماه جاری اعمال می گردد .

 1. نکته: کلیه پورسانتها و پاداش ها در پایان هر ماه شمسی محاسبه و تا نهایتا تا پنجم ماه بعد پرداخت می گردد.

 2. فروش ویژه: شرکت مجاز می باشد جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، افتتاحیه شعبات جدید، اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی و فصلی و ارتقاء نوع شراکت و... کالاهایی که در طرح سوددهی وجود دارد را به صورت پک هایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت فروش ویژه با قیمت کمتر و یا افزایش امتیاز فروش که در وبسایت شرکت اعلام می شود، به فروش برساند.

 3. جایزه: شرکت می تواند جهت تشویق نمایندگان فعال و ایجاد انگیزه در رسیدگی جدی به شبکه فروش­شان، ایجاد ابتکار عمل و نوآوری، رقابت سالم در کار، رضایتمندی شرکت، به تشخیص خود و در صورت امکان، کالاهایی را بین نمایندگان شرکت در سمینارها و همایش های خود تقسیم نماید.