منشور اخلاقی شبکه تات
کلیه افرادی که قصد دارند در فرایند بازاریابی شبکه‌ای مشغول به فعالیت شده و از فرصت درامدی شرکت بهره ببرند موظفند که ضمن مطالعه کامل قوانین و مقررات به موارد زیر به عنوان منشور اخلاقی شرکت توجه ویژه نمایند:
1. کلیه بازاریابان موظفند قبل از هرگونه اقدامی جهت بازاریابی و فروش به تمای زوایا و قوانین این تجارت به طور کامل مسلط بوده و تحت قوانین مندرج در سایت شرکت و همینطور مندرج در سایت وزارت بازرگانی اقدام به فعالیت نمایند. 
2. فعالیت بازاریابان حول محور اخلاق، صرفا تجاری بوده واز هرگونه بحث و جدال و یا تبلیغات مستقیم و یا غیر مستقیم سیاسی پرهیز می‌کنند. 
3. کلیه بازاریابان این شرکت حین فعالیت موظف به رعایت شئونات اخلاقی‌و حفظ امانت و پرهیز از دروغ و توجه کامل به فرهنگ والای ایرانی‌اسلامی در رفتار و گفتار و پوشش می‌باشند. 
4. فعالیت و حضور بازاریابان در دفاتر نمایندگی‌به صورت تفکیک جنسیتی بوده و محل کار بانوان و آقایان مجزا خواهد بود. 
و اینکه بازاریابان موظف به:
• پایبندی به فرهنگ کار و تلاش برای آبادانی کشور 
• مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن 
• التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه بازاریابی شبکه ای و تعصب به شرکت حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و افراد زیر مجموعه حمایت کامل از افراد زیر مجموعه در راستای رسیدن آنها به اهداف گروهی 
• ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی و افراد زیر مجموعه با اولویت دهی به منافع گروه رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مشتریان، همکاران و بویژه پیشکسوتان 
• احترام به سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز و عدم تخریب آنها 
• داشتن روحیه انتقاد پذیری و قبول انتقادات سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود شخصی و کاری 
• تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی و در اختیار قراردادن دانش، تجربه و توانمندیهای خود به دیگران در جهت ارتقاء و توانمندی سازمان فروش می‌باشند. 
• درصورت عدم رعایت هریک از قوانین و مقررات و سایر الزامات مربوطه، تصمیمات قانونی شرکت با توجه به نوع و دفعات تکرار آن از سوی بازاریاب، به شرح ذیل اعمال می گردد: 
الف) اخطار کتبی مرتبه اول که از طریق آدرس الکترونیکی بازاریاب به وی ابلاغ می شود. 
ب) اخطار کتبی مرتبه دوم به صورت حضوری با اخذ تعهد از بازاریاب و تعلیق فعالیت به مدت ۱ ماه 
ج) حذف دائم جایگاه بازاریاب و مسدود نمودن شناسه کاربری وی. 
تبصره: شرکت مجاز است در برخورد با برخی تخلفات که در این مقررات معین گردیده بدون رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) نسبت به لغو عضویت بازاریاب و حذف جایگاه وی اقدام نماید. در این خصوص شرکت ضمن ابلاغ دلایل امر به بازاریاب موضوع را جهت آگاهی به کمیته نظارت نیز اعلام می نماید.